Humans Suck


Dzieło sztuki "Ludzie Są Beznadziejni" maluje sugestywny obraz związku między ludźmi a naturą. Ten skłaniający do refleksji obiekt ma na swoim środku czarny globus, reprezentujący naszą planetę Ziemię. Jednak ten świat nie jest taki, jak się wydaje; jest opanowany przez ciemne pijawki, które pokrywają jego powierzchnię.

Te pijawki wyglądają niepokojąco realistycznie, mają błyszczący, śliski wygląd, który może sprawić, że poczujesz się nieswojo. Co je jeszcze bardziej niepokojące, to że niosą na swoich plecach miniaturowe miasta. Te miasta odzwierciedlają wzrost naszych własnych obszarów miejskich, podkreślając, jak nasza ekspansja pochłania energię i zasoby.

"Ludzie Są Beznadziejni" pełni funkcję surowego przypomnienia o skutkach rozszerzania się naszych miast i konsumpcji zasobów. Pijawki, podobnie jak nasze miasta, działają jak pasożyty, wyciągając życiodajną siłę z Ziemi. W miarę jak populacja ludzka nadal rośnie, te miasta rozrastają się coraz bardziej, odzwierciedlając nieustanne apetyty pijawek na więcej.

Mając wymiary 40 x 30 x 30 cm, rozmiar tego dzieła sztuki zachęca do zgłębienia jego skomplikowanych szczegółów. Zostało stworzone z wykorzystaniem znalezionego globusa, gliny, drewna, farby akrylowej i błyszczącej lakieru i powstało w 2021 roku.

W "Ludzie Są Beznadziejni" znajdziesz potężne przedstawienie tego, jak nasze działania wpływają na planetę. Zachęca do refleksji nad naszą rolą w urbanizacji i jej wpływem na środowisko. To dzieło sztuki skłania do przemyśleń nad równowagą między postępem ludzkim a ochroną ekologiczną, zachęcając do zastanowienia się nad kosztem naszych nieustających pragnień.