Flashback (Powrót myśli)

"FLASHBACK" to kolekcja portretów, która bada związek między spontanicznym malowaniem pędzlem a procesem śledzenia widocznych pociągnięć pędzla. Podejście stara się zatrzymać ruch i wolność wcześniej doświadczane z pędzlem.