Είμαστε οι Greif Lazic,

Αγάπη

ΠΡΟΒΟΛΗ

Hidden Love (Κρυμμένη Αγάπη)

Flowers in the Dark (Λουλούδια στο Σκοτάδι)

Αξεσουάρ Ανδρών

Hug Me (Αγκάλιασέ με)

Dickversity (Ποικιλία Πέους)

Playrooms (Δωμάτια Παιχνιδιού)

Αναμνήσεις Παστέλ

Ιταλικό Παστέλ

Ένα & Μοναδικό

Neverlands (Ποτέγης Χώρες)

Regenerative Bodies (Επανορθωτικά Σώματα)

The Shapes Of Pleasure (Οι Μορφές της Απόλαυσης)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ!

Οι Εκθετές

Προηγούμενες εκθέσεις και δημοσιεύσεις σε φανζίν και περιοδικά

ΠΡΟΒΟΛΗ